Krajowy Rejestr Długów

Informujemy, że współpracujemy z KRD. Informację o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą o udostępnieniu informacji gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010r. (Dz.U.Nr 81, poz.530 z poźn. zm.), będa przekazywane do: Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedz…

Czytaj więcej